Platba probíhá elektronicky převodem na účet. Na první platbu Vám bude vystavena faktura s datem splatnosti. Další platby jsou již generované automaticky formou výzvy k úhradě. Tato výzva vám přijde e-mailem a obsahuje veškeré potřebné informace o platbě. Po uhrazení této výzvy Vám bude automaticky zaslána faktura. V případě potřeby Vám můžeme faktury zasílat poštou dle aktuálního ceníku.