Číselné řady můžete upravit v sekci Nastavení -> Nastavení obchodu, záložka "Objednávky". Jednotlivá čísla se skládají z prefixu a čísla. Jsou zde 3 různé číselné řady - pro objednávky, faktury a dobropisy.


Pro objednávky je ve výchozím stavu prefix 01+rok, pro faktury 02+rok a pro dobropisy 03+rok. Takže číslo pro fakturu vypadá např. 0215, pro objednávky 0115 a pro dobropis 0315. Tyto prefixy zabraňují tomu, aby neexistovalo stejné číslo pro různé doklady. Čísla 01,02,03 byly vybrány proto, aby se z čísla snadno vygeneroval variabilní symbol. Můžete použít i písmena, jako např. Fxxxx nebo PFxxxx, která se v případě variabilního symbolu nepoužijí.


Do číslování je možné vkládat systémové příznaky, které jsou automaticky nahrazeny aktuálními daty v době vytvoření dokladu. Příznaky je možné využít pro číslování objednávek i dokladů.

 

%RK - vloží aktuální rok ve tvaru 17

%ROK - vloží aktuální rok ve tvaru 2017

%DEN - vloží den ve tvaru 31

%MESIC - vloží měsíc ve tvaru 12

%DATUM - vloží aktuální datum ve tvaru 31122016

%CAS - vloží aktuální čas ve tvaru 2359

%U - vloží UNIX time (počet sekund od 1.1.1970) ve tvaru 1468356814. Toto číslo neustále narůstá. 

%T - vloží počet minut od 1.1. v aktuálním roce ve tvaru 277920. Toto číslo je vždy 6ti místné, pokud tedy je počet minut nižší, doplní se na začátek nuly. Doporučujeme doplnit např. o %RK. 

 

Číslování objednávek nastavte tak, aby vzniklo maximálně 10 místné číslo. Pro platby předem je pro variabilní symbol použito právě číslo objednávky. V případě, že je číslo objednávky delší než 10 znaků, systém použije posledních 10 čísel