Import zboží od dodavatelů je samozřejmě možný. K napojení na dodavatele musíte mít aktivní modul "Napojení na dodavatele", který je běžně k dispozici v tarifu PROFI. Pomocí tohoto modulu lze automaticky stahovat kompletní databázi produktů s fotografiemi, včetně kategorií od jiných dodavatelů. Dále je možné pomocí tohoto modulu aktualizovat informace o produktech a to včetně přidávání nových produktů do e-shopu.


Manuál pro tento modul nikde nenaleznete, protože každý dodavatel poskytuje odlišný XML feed, musí import nejprve nastavit náš technik. Po nastavení dodavatelských feedů můžete nastavit spárovatelnost kategorií, které údaje se budou aktualizovat či výši slevy /marže/. 


Pro implementaci nám nejprve zašlete dodavatelský feed zboží pro posouzení, zda je vhodný pro import zboží do e-shopu.