ZÍSKÁNÍ NOVÝCH SOUHLASŮ A OBNOVENÍ EXPIRUJÍCÍCH

Pro plnohodnotné používání emailů k přímému marketingu byste měli získat souhlas dle nových pravidel, které respektují zásady GDPR. Samozřejmě nechcete zákazníky zahltit emaily s žádostí o udělení souhlasu. Pojďme to vyřešit chytřeji.

Pokud posíláte pravidelné newslettery, můžete jednoduše umístit blok pro získání souhlasu přímo do něj. Tento blok se zobrazí pouze uživatelům, kteří dosud neudělili souhlas - nebudete tak obtěžovat se souhlasy ty, kteří jej již jednou potvrdili. Tento blok souhlasu lze využít také k prodloužení již uděleného souhlasu, takže jej můžete v newsletteru použít v podstatě pokaždé.

V HTML editoru obsahu newsletteru najdete nové zkratky spojené s udělením souhlasu.


Zkratky:

  • plné znění souhlasu - vloží URL odkaz na znění souhlasu se zasíláním obchodního sdělení
  • tlačítko souhlasu - vloží tlačítko s textem “Souhlasím” a odkazem na znění souhlasu se zasíláním obchodního sdělení
  • odkaz souhlasu - funkce je totožná, jako u tlačítka souhlasu. Vloží pouze URL odkaz bez tlačítka
  • blok bez souhlasu - vloží blok, který se bude zobrazovat pouze zákazníkům, kteří dosud neudělili souhlas nebo již expiruje
  • nastavení udělených souhlasů - vloží odkaz na stránku s přehledem udělených souhlasů (viz dále odstavec o získání nových souhlasů)
  • odkaz odhlášení - odkaz na odhlášení z odběru newsletteru

 Do obsahu newsletteru tedy jako první vložte zkratku “Blok bez souhlasu”. Vytvoří se následující text:


 {SOUHLAS}Zde napište text, který bude zobrazen zákazník bez souhlasu nebo s expirujícím souhlasem.{/SOUHLAS}


 Mezi značky {SOUHLAS}..{/SOUHLAS} nyní můžete vložit libovolný text a odkazy. Žádost o souhlas pak může vypadat např. takto:
Připravený newsletter si můžete zkušebně odeslat na email uvedený ve vašem účtu, stačí stisknout tlačítko:

zkušebně odeslat


Email se odešle dvakrát - verze s blokem pro obnovení souhlasu a verze bez bloku, abyste měli jasnou představu o podobě emailu.

Po získání nových souhlasů můžete text upravit na obnovení expirovaných souhlasů a tento blok používat při každém newsletteru.